Handleiding Manual

Download onze handleiding Download our manual

Download handleiding Download manual

of bekijk het hieronder or read it below

1. Mengen van de gevelstenen 1. Mixing the facing bricks

Meng de stenen gelijktijdig uit meerdere pallets (Minimaal 3 pallets). Hierbij dienen de stenen diagonaal afgeraapt te worden uit de pallets. Open de volgende serie pallets als de eerste beginnen op te raken en meng de stenen hiermee in. Zo bekomt u een continue menging van de gevelstenen.

Kom je stenen tekort? Geen nood. Houd nog genoeg stenen uit de eerste levering aan de kant, zodat je bijgeleverde stenen kan inmengen.
It is advised to mix bricks from several packs concurrently (with a minimum of 3 packs at any given time). The bricks must be collected diagonally from the packs. Open a new series of packs when the first ones run out and start mixing in the new packs. In this way you can avoid colour banding or shading in the brickwork. Should you run out of bricks then make sure to keep enough bricks from the first delivery aside so you can mix them in with the new delivery.

Mengen van de gevelstenen

2. Verwerking van de stenen 2. Selecting the bricks

Een Facadeclick gevelsteen heeft 2 verwerkbare koppen (korte zijde) en 1 verwerkbare strek (lange zijde). Als tenminste 1 kop en 1 strek geen gebrek vertonen, is een gevelsteen conform en kan deze geklikt worden. Enkel de kop zonder gebrek zal naar de zichtbare zijde gedraaid worden. A Facadeclick facing brick has 2 processable heads (short side) and 1 processable stretch (long side). If at least 1 head and 1 stretch have no defect, a brick conforms and can be clicked. Only the head without defect will be turned to the visible side.

Verwerking van de stenen Verwerking van de stenen

3. De eerste laag 3. The first layer

Het mortelen van de eerste laag moet correct gebeuren, dit is de basis van de gevel en zal dus ook bepalend zijn voor het resultaat. Laying the first course of bricks has to be done correctly as this course will serve as the base for the entire facade and will therefore determine the final result.

  • De laag moet waterpas liggen in 2 richtingen. The first course must be level in both directions.
  • De stenen worden in de mortel gelegd zoals afgebeeld op de tekeningen. The bricks of the first course are to be laid in mortar as shown in the pictures.
  • Door de insert op de volgende steen te klikken, en dit geheel in de al reeds gelegde steen te schuiven kan er gecontroleerd worden dat de twee stenen op de juiste tussenafstand liggen. Dit door na te gaan of er geen speling meer zit op de insert. De insert moet strak vastzitten tussen de kopjes van de onderliggende inserts. Belangrijk is om te controleren dat er geen mortel tussen de 2 stenen zit. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de stootvoeg te groot wordt. Header size 108 mm (3 mm head joint).
Push a connector into a new brick and then firmly push connector and brick into an already laid brick and into the mortar. This way bricks will always be properly spaced and aligned. Check the connector for a tight fit and check whether there is any mortar between the bricks: should there be any mortar between the bricks the head joint might become too wide..

De eerste laag

4. De muur uitlijnen 4. Align the wall

Facadeclick werkt met volgens het volgende principe: Door bovenliggende lagen worden die eronder samen gedrukt en komen deze vast te zitten.
De muur opbouwen gaat als volgt: om de 4 lagen wordt de gevel verankert, dit doormiddel van een metselaarskoord en spouwhaken zodanig we elke 4 lagen een perfecte uitlijning hebben. Tussen de uitgelijnde lagen kan met een waterpas en rubberen hamer de resterende stenen op zijn plaats gezet worden.
Facadeclick works according to the principle that the courses on top will push down on the courses below to form a solid facade.
To build a wall: every 4 courses wall ties are placed between the inner wall and the facade (with a minimum of 8 ties/m²). These wall ties and a brick line will help you keep these courses level as you lay new bricks. The courses that do not have any wall ties – and therefore might not be level – then have to be aligned by using a spirit level and a rubber mallet.

De muur uitlijnen De muur uitlijnen De muur uitlijnen

5. Plaatsing spouwhaken 5. Cavity hooks

De spouwhaken worden om de 4 lagen geplaats, dit geschrankt met een tussenafstand van 64 cm. The cavity hooks are placed every 4 layers, this overlaped with a distance of 64 cm.

Plaatsing spouwhaken Plaatsing spouwhaken Plaatsing spouwhaken

6. Klikkken 6. Click it

Bij het klikken over de insert is het altijd belangrijk volgende zaken te controleren: When clicking connectors into place it is advised to check the following:

  • Zit de insert vast? Dit kan je controlere door deze naar links en rechts te bewegen, komt deze niet los dan is de insert juist geplaatst. Is the connector secured tightly? This can be determined by moving the connector left and right. If it does not snap out of position the connector is placed correctly.
  • Plaat metselprofielen op alle muureindes. Gezien het vastklikken van de insert een beweging veroorzaakt zou anders de muur uit het lood geduwd kunnen worden. Place masonry profiles on all wall ends. Because clicking new connectors into place will cause some movement a wall without masonry profiles can become out of plumb.
  • Klik altijd weg van de profielen, zodat deze door de beweging van het vastklikken niet verplaatsen. Always click connectors into place by sliding them away from the masonry profiles. In this way the profiles themselves will not move during connector placement. Beware of any rough edges, irregularities or imperfections at the bottom of bricks (remove if necessary). Should a brick not be level in both directions after placement onto a connector the imperfections are too big and need to be removed.
  • Let op eventuele bramen en oneffenheden aan de onderkant van de steen. (Verwijderen indien nodig) Wanneer de steen niet recht op de insert ligt na het plaatsen, dan is de oneffenheid te groot.

Klikkken Klikkken Klikkken

7. Plaatsen van schroeven 7. Placing the screws

Wanneer bovenliggende lagen onvoldoende druk geven om betreffende insert in te drukken zet men deze vast met een schroef. (bv onder ramen)

Aan de onderkant van het raam plaatsen we schroeven. Deze plaatsen worden geplaatst wanneer de gevel links en rechts 7-8 lagen hoog is.

  • Schroef de schroeven door de voorziene gaten van de inserts.
  • De acht lagen onder het raam worden samen getrokken tot de lintvoeg mooi doorloopt.

In case the courses above do not generate sufficient pressure to compress the HDPE connectors – for instance underneath a window frame – a screw can be used.

Place screws at the bottom of window openings. Screws are usually placed when the facade has reached a height of 7-8 courses.

Tighten screws by screwing them through the provided holes in the HDPE connectors. The courses below the window opening should be pulled together until all joint are perfectly aligned.

Plaatsen van schroeven Plaatsen van schroeven

8. De geveldragers plaatsen 8. Affixing the masonry support systems

Er kan enkel gewerkt worden met de door Facadeclick aangeleverde geveldragers. Deze beschikken over de mogelijkheid om na belasting bijgesteld te worden.

Plaats de geveldrager op raamhoogte en plaats vervolgens de inserts op de geveldrager. Bouw de muur verder op minimaal 8 lagen hoog. Stel de geveldrager met de regelschroef bij.
Using Facadeclick components also requires using the Facadeclick masonry support systems. These can still be adjusted after a load has been placed on them.

Affix the masonry support system at the top of the window opening. Place connectors on top of the support. Continue building at least 8 more courses. To allow for perfect brick alignment in the courses above the window opening an adjustment screw needs to be tightened or loosened.

Plaatsen geveldrager
Informatie aanvraag Information inquiry