Circulair, goedkoper, eenvoudiger, mooier en technisch beter Circular, cheaper, simpler, looks better and technically better

Facadeclick Facadeclick

Informatie aanvraag Information inquiry

Voordelen Advantages

Economisch voordelig Economically advantegeous

Eenvoudig systeem Easy
Goedkoper Cheaper
Weersonafhankelijk Weather independant
Meer info More info

Circulair Circular

Demonteer- en herbruikbaar Dismountable and re-usable
Duurzaam Green
Perfecte isolatie Perfect insulation
Meer info More info

Technisch beter Technically better

Sterker Stronger
Sneller & iedereen kan het Faster & everyone can do it
Uw droomgevel, zonder uitbloeiingen Your dream facade, without efflorescences
Meer info More info

Facadeclick Facadeclick

  • Het systeem The system
  • Keramische stenen Ceramic stones
  • Geperste stenen Pressed stones
Facadeclick is geen revolutie, maar een zinvolle evolutie richting circulair bouwen. Met Facadeclick worden alle goede eigenschappen van traditionele handvorm gevelstenen gecombineerd met een innovatief kliksysteem, waardoor het bouwen van een baksteengevel voortaan gemakkelijker en sneller is.

Dankzij Facadeclick wordt circulair bouwen eenvoudiger dan ooit.
Circular building becomes easier than ever. The world around us is digitizing and changing rapidly. Traditional building with bricks hardly changed for decades. Facade bricks have been used for hundreds of years and have proven their durability. The patented Facadeclick system uses traditional facing bricks. Building a seamless facade is now easier and faster thanks to the click system. Facadeclick is an evolution, not a revolution.

All the good properties of traditional hand shape or pressed facing bricks combined with an innovative click system.
De keramische stenen worden geproduceerd door Nelissen Steenfabrieken NV. www.nelissen.be. De keramische gevelstenen zijn beschikbaar in Waaldikformaat (WF65) (+/- 213 x 105 X 65 ). De te hanteren koppenmaat van Facadeclick is 108 mm (stootvoeg 3mm). The ceramic stones are produced by Nelissen Steenfabrieken NV. www.nelissen.be. The ceramic facing bricks are available in Waaldik format (WF65) (+/- 213 x 105 X 65 ). The Facadeclick head size to be used is 108 mm (butt joint 3 mm).
De geperste stenen worden geproduceerd door BIA BV. www.bia-beton.nl. De geperste gevelstenen zijn beschikbaar in Waaldikformaat (WF65) (+/- 645x 105 x 65). De te hanteren koppenmaat van Facadeclick is 108 mm (stootvoeg 3mm). The pressed stones are produced by BIA BV. www.bia-beton.nl. The pressed facing bricks are available in Waaldik format (WF65) (+/- 645x 105 x 65). The Facadeclick head size to be used is 108 mm (butt joint 3 mm).
Informatie aanvraag Information inquiry